T.C.
OSMANCIK  KAYMAKAMLIĞI
E T İ K    K O M İ S Y O N U
 
 
 
 
A- KOMİSYONUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
 
 
25/05/2007 ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 29 uncu maddesi gereğince? Kaymakamlığımız bünyesinde, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmek üzere Osmancık Kaymakamlığımızda da aşağıda belirtilen personelden müteşekkil “Osmancık Kaymakamlığı Etik Komisyonu” oluşturulmuştur.
 
 
 
B-            KOMİSYON ÜYELERİ
 
 
 
S.NO
Adı Soyadı
Ünvanı
Komisyondaki Görevi
1
Hakan ALKAN
Kaymakam
Başkan
2
Şenay AKSAN
Yazı İşleri Müdürü
Komisyon Üyesi
3
Mahmut TÖKEL
Milli Eğitim Müdürü
Komisyon Üyesi
4
Adnan KUMTEMUR
Nüfus Müdürü
Komisyon Üyesi
5
Zeki KAPDAN
Malmüdürü
Komisyon Üyesi
 
 
 

C-            MEVZUAT

* 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
 * Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
 
 
Ç-            OSMANCIK  KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: 0 (364) 611 24 93
Faks: 0 (364) 611 42 11