YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
 
 
 
 
Şenay AKSAN
Yazı İşleri Müdürü
Ayten AKSOY
V.H.K.İ.
Selim DÖLCÜ
V.H.K.İ.
Yusuf KÖSE
V.H.K.İ.
Zehra Betül ALADOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Selahaddin TOYKAR
4/C'li Personel
Hüseyin DAĞ
Şoför
Zuhal SAL
Hizmetli
Ali ŞEN
Hizmetli
Derya UZUNCA
Hizmetli

 

 

 
 
 
Osmancık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kaymakamlık hizmet binası 1. katında hizmet vermektedir. İlçemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 geçici görevli personel ve 2 Hizmetli görev yapmaktadır. 1 Bilgisayar İşletmeni ile 1 Hizmetli kadrosu boş bulunmaktadır.

İLETİŞİM :
Tel : 0364 611 24 93
Faks : 0364 611 42 11
 
YAZI İŞLERİ BÜROSU
 1. Evrak havale ve dağıtımı
 2. Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,
 3. Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.
 4. Personel ile ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)
 5. Vakıflarla İlişkiler
 6. Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.
 7. Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.
 8. Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.
 9. Kültür Bakanlığı- Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.
 10. Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi
 11. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri
 12. İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.
 13. İnternet kafelere ait iş ve işlemler.
 
İDARE KURULU BÜROSU
 1. İl İdare Kurulu karar ve işlemleri (Askerlik Kararları)
 2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.
 3. İmar iş ve işlemleri
 4. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.
 5. Görevden uzaklaştırma işlemleri.
 6. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.
 7. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.
 8. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.
 9. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.
 
MAHALLİ İDARELER BÜROSU
 1. Belediyeler ile ilgili iş ve işlemler.
 2. Özel idareler ile ilgili iş ve işlemler.
 3. Köylerle ilgili iş ve işlemler.
 4. Birliklerle ilgili iş ve işlemler.
 5. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.
 6. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
 
ÖZEL KALEM BÜROSU
 1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.
 2. Protokol, ağırlama ve kabuller
 3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama iş ve işlemleri
 4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.
 5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.
 6. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)
 
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU
 1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları.
 2. Basın kartı ve resmi ilan işleri.
 3. İlçede mevcut bulunan yerel gazetelerin iş ve işlemleri.
 
PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU
 1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.
 2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.
 3. İlçe programı hazırlanması ve uygulanması.
 4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.
 5. Genel durum raporları.
 6. İl koordinasyon Kurulu toplantıları için yapılan çalışmalar.
 7. İdare şube başkanları toplantıları.
 8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim işleri.
 
HUKUK İŞLERİ BÜROSU
 1. İdari yargıya başvurma işleri.
 2. İnceleme ve denetleme işleri
 3. Apostil tasdik işlemleri.
 
DERNEKLER BÜROSU :
1. İlçemizde mevcut derneklerin iş ve işlemlerini yapmak,
2. Dernek, lokal denetimlerini yapmak.